Vliv současných mrazů na porosty ozimů

Po srážkově bohatém konci srpna nastal velmi suchý měsíc září, srážkově normální byl říjen, kdy se však srážky vyskytovaly nerovnoměrně, a listopad byl naopak srážkově nadnormální. Teplotně silně nadnormální byly oba podzimní měsíce září a říjen, teplé období pokračovalo i počátkem listopadu. Nepřekvapí proto, že na našich polích jsme se mohli setkat s přerostlými porosty ozimů, zejména řepek, ale také s nerovnoměrným vzcházením některých porostů, či porosty dobře zapojenými.

Podmínky pro intenzivní růst a vývoj ozimů pokračovaly až do první dekády listopadu, po kterém následoval pokles teplot a v současnosti se vyskytují mrazivé dny s minimálními teplotami v přízemní vrstvě vzduchu mezi -15 až -20 °C a níže. Zároveň jsou mrazy doprovázeny bohatou sněhovou nadílkou okolo 10 a více cm sněhu téměř ve všech zemědělsky významných oblastech. Porosty ozimů jsou tak dobře chráněny před mrazem, silnější poškození starších listů můžeme očekávat u mohutně narostlých řepek.

Vzhledem k tomu, že sníh napadl na nezmrzlý povrch půdy, vytváří se podmínky (vlhko a tma), které by po dlouhodobém přetrvání sněhu umožnily napadení rostlin zimními patogeny.

Detailní výskyt rizika působení mrazů či napadení plísněmi porostů můžete sledovat na stránkách portálu AgroRisk – pomáháme s rozhodováním.

 

Ilja Tom Prášil, Jana Musilová, Klára Kosová, Pavel Vítámvás, Miroslav Klíma
výzkumný tým Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění

Kategorie porosty.
Počet zobrazení: 291