Filigránský výsev pro testy zimovzdornosti s šedesátiletou tradicí

Začátkem října proběhl v ruzyňském areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby výsev obilnin pro testy zimovzdornosti. Jedná se o unikátní ruzyňskou bedýnkovou metodu, která probíhá každoročně už přes 60 let. Testy jsou založeny na dvou variantách umístění bedýnek – na zemi, kdy bedýnky s rostlinami přikryje sníh, a 50 cm nad zemí, kdy vzorky více vymrzají. V obou případech snímá v nádobách teplotu čidlo.

Linie bedýnek 50 cm nad zemí.

Letos bylo pro potřeby testů zimovzdornosti vyseto 255 odrůd pšenice, zahraničního i domácího původu! Po analýze hodnot přežití odrůd na jaře (na škále 1 až 9, nízko až vysoce odolné) využívá výsledky Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, genová banka i naši zemědělci. Těm pomáhají orientovat se ve výběru odolných odrůd pro danou lokalitu. 

Linie bedýnek na zemi.

Už druhým rokem probíhají tyto testy také v pokusné stanici v Humpolci.

Výsev v Pokusné stanici Humpolec.

Kategorie aktuality, odrůdy, porosty.
Počet zobrazení: 392