Přezimování strniskových meziplodin

Strniskové meziplodiny jsou velmi účinným nástrojem ochrany půdy po sklizni hlavní plodiny. Pozitivní přínosy meziplodin jsou zemědělské veřejnosti dobře známé. Přínosy meziplodin jsou však přímo vázané na termín výsevu a založení porostu.

Zde se často používá jednoduché pravidlo: hodina v červenci = den v srpnu = týden v září. Toto pravidlo se vztahuje především na rychlost zapojení porostu a vytvoření dostatečného množství biomasy meziplodin. Pozdní termíny výsevu však představují i další negativa, jako například zvýšenou zimovzdornost v raných vývojových stádiích.

Strniskové meziplodiny založené v pozdních termínech  (zářijové výsevy) vstupují do zimního období v raných vývojových fázích a mají vyšší přirozenou odolnost proti nízkým teplotám. Jak je vidět na našich snímcích, pozdě seté meziplodiny dokázaly přežít prosincové mrazy bez významného poškození a nyní dobře vegetují. V případě pokračování současného charakteru zimy lze očekávat, že tyto meziplodiny zimu přežijí a na jaře budou zdrojem potíží především v systémech používajících půdoochranné technologie, jako je setí do mulče vymrzající meziplodiny. Kromě nutnosti jarního herbicidního ošetření budou meziplodiny na jaře odebírat z půdy vodu, která pak může chybět hlavní plodině.

Porosty svazenky vratičolisté a hořčice bílé vyseté počátkem srpna

Porosty svazenky vratičolisté, ředkve olejné a lničky jarní vyseté počátkem září

Ing. Martin Káš, Ph.D.
výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin
VÚRV, v.v.i.

 

Kategorie aktuality, porosty.