Kvetení meruněk a kritické mrazové teploty

Vzhledem k urychlenému kvetení meruněk po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází vývoje kvetení meruněk k mrazům.

V tabulce uvádíme minimální teploty (MT), při kterých ještě nedojde po dobu 30 minut k mrazovému poškození květů a kritické mrazové teploty KT10, KT50 a KT90, které vedou k odumření 10 %, 50 % nebo 90 % květů. Jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou mírně lišit v závislosti na odrůdě a době působení mrazů.


Obrázek: Kritické jarní mrazové teploty (°C) v době vývoje květů meruněk (podle Longstroth M: Critical Spring Temperatures for Tree Fruit Bud Development Stages, MSU Extension, 30. 3. 2021, online; Proebsting EL, Mills HH: 1978, J Amer. Soc. Hort. Sci. 103,192 a dalších zdrojů sestavil a upravil I. T. Prášil)

Ilja Tom Prášil
Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění

Kategorie aktuality, porosty.
Počet zobrazení: 308