Kvetení broskví, švestek a kritické mrazové teploty

Vzhledem k dřívějšímu kvetení ovocných stromů po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů opět uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází kvetení broskví a švestek k mrazům.

V tabulce jsou vidět minimální teploty (MT), při kterých po dobu 30 minut ještě nedochází k mrazovému poškození květů, a kritické mrazové teploty KT10 a KT90, které vedou k odumření 10 % nebo 90 % květů. Jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na odrůdě a době působení mrazů. Na jednom stromě se vyskytují různé fáze vývoje květních pupenů, což rovněž ovlivňuje konečný rozsah poškození květů mrazem.

Ilja Tom Prášil
Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění

Kategorie aktuality, porosty.
Počet zobrazení: 154