Memorandum o spolupráci s Pekárnou Praktika s.r.o.

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i., 4. 5. 2021 – Dne 3. května 2021 podepsali ve VÚRV, v.v.i. ředitel RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. a vlastník (jednatel) pekárny a mlýnu Pekárna Praktika s.r.o. pan Tomáš Solák (Bělehradská 66/990, Praha 2 – Vinohrady, www.pekarnapraktika.cz) memorandum o vzájemné spolupráci. Smluvní strany mají v úmyslu na základě tohoto memoranda volně spolupracovat formou následujících aktivit:

  1. Využívání vyšlechtěných odrůd VÚRV, v.v.i. na základě licenčních smluv (výroba potravinářských produktů a uvádění do praxe).
  2. Navržení nových receptur rozšiřujících spektrum produktů o nové nekynuté i kynuté produkty z odrůd vyšlechtěných Genovou bankou v Praze-Ruzyni. Na základě vhodných odrůd, resp. novošlechtění budou vyvinuty receptury pro produkci pekařských výrobků (např. chléb) s vyšší nutriční hodnotou ve srovnání s běžným pšeničným pečivem, jež zároveň budou technologicky i senzoricky přijatelné pro vlastní výrobu i zákazníky.
  3. Strategické projektové partnerství na národních a mezinárodních projektech.
  4. Mediální vzájemná podpora (využívání tištěných informačních materiálů i online verze), vzájemné umístění log a základních prezentací na webech obou subjektů, vzájemné přizvání na tematické tiskové konference.
  5. Vzájemná propagace na zemědělských akcích pro širokou veřejnost, polních dnech a domácích i zahraničních výstavách.
  6. Účast na vybraných výzkumných a vzdělávacích akcích.
  7. Spolupráce při transferu výsledků do praxe pro uživatele výsledků výzkumu (metodiky, technologie, výrobky apod.).

Více v článku redaktorky Ing. Venclové v týdeníku Zemědělec 22/2021 (str. 20).

Konkrétní spolupráce a realizace produktů již probíhá, např. při pečení chleba s využitím mouky z nově registrované barevné jarní pšenice Rufia:

Foto:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV, v.v.i.
Tomáš Solák, Pekárna Praktika s.r.o.

Kategorie aktuality, média.
Počet zobrazení: 269