Rozhovor v TV Zemědělec o rezistenci plevelů vůči herbicidům

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. se zabýváme problematikou rezistence plevelů vůči herbicidům a šířením invazních plevelů. Provádíme monitoring rezistence a invazních druhů na území ČR, diagnostiku rezistence a aktualizujeme antirezistentní strategii v rámci integrované ochrany rostlin.

Pokusům s ozeleňováním tramvajových tratí se daří

Pokusům s ozeleňováním tramvajových tratí se daří, vědci i dopravní podnik mají po tříletém výzkumu nadějné vyhlídky TZ 16. 1. 2023 – Jak to vypadá s nízkoúdržbovými travními koberci, které byly položeny v listopadu 2021 na tramvajové trati na Břevnově, a s květnatými porosty ze speciálních osivových směsí na tramvajových točnách?

Roman Pavela opět mezi vysoce citovanými autory

Tisková zpráva VÚRV, v. v. i. – 24. 11. 2022 Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.  je opět mezi oceněnými světovými autory vědeckých prací. Celkem bylo oceněno 6 938 autorů, z toho pouze 116 v kategorii zemědělských věd (Agricultural sciences), kde byl doc. Pavela oceněn jako jediný autor z České republiky.

Jiří Skuhrovec v ČT24 o projektu Najdi.je

K nové pátrací akci projektu Najdi.je, který zapojuje veřejnost do mapování invazních druhů, hovořil 16. července 2022 od 17:42 ve vysílání ČT24 Jiří Skuhrovec z výzkumného týmu VÚRV Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech.