Rezistence plevelů vůči herbicidům

Doporučujeme Vaší pozornosti zajímavou diskuzi s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. na TV zemědělec k problematice rezistence plevelů vůči herbicidům na téma: Současná situace ve světě a u nás. Trendy ve výskytu rezistence. Monitoring rezistence. Spektrum rezistentních plevelných druhů. Využití antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů. Metody diagnostiky rezistence. Poradenství k problematice rezistence plevelů.

TZ: Dlouhodobý výzkum luk přebírá od VÚRV Technická univerzita v Liberci

Pastevní experiment v Betlémě, části Oldřichova v Hájích, započal v roce 1998 a patří tak k nejstarším v Evropě. Vědci zde zkoumají, jak nejlépe obhospodařovat louku tak, aby si udržela druhovou rozmanitost a dostatek živin v půdě. Podobný experimentální výzkum i na dalších pěti jizerskohorských loukách a na jednom stanovišti na Českolipsku přechází nově pod […]

Vetřelci mezi námi – Najdi.je v Nedej se

Cestování se pro nás stalo samozřejmostí. Jenže s tím, jak se po planetě přesouváme, často nevědomky rozšiřujeme nepůvodní druhy rostlin i živočichů. Tito nezvaní hosté mohou být pro naši krajinu vážnou ekologickou hrozbou, a proto je třeba takové vetřelce včas odhalit. Právě to je cílem spolupráce mezi vědci a širokou veřejností v projektu Najdi.je.

Svět genových úprav: pokroky, legislativní změny a sledovatelnost

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i., 7. 12. 2023 Dne 9. listopadu 2023 byl uspořádán kombinovaný seminář s názvem „Svět genových úprav: pokroky, legislativní změny a sledovatelnost“. Seminář byl pořádán Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Praha a Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií.

Přednáškové pásmo pro Rostlinolékaře do škol

Na konci září uspořádal Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin přednáškový program pro výherce soutěže Rostlinolékaři do škol. Devět studentek a tři pedagogové se zúčastnili pásma přednášek o historii rostlinolékařství, precizním zemědělství, možnostech šlechtění na rezistenci vůči chorobám, ale i o škůdcích na rostlinách a v potravinách.

Reportáž z akce „Čirok na Hané“

Především pěstování a přednostem čiroku, ale také prosa a béru, byl věnován polní den k této plodině, který proběhl v Ivanovicích na Hané 27. 9. 2023 na pokusné stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Sortiment odrůd a technologii pěstování představil Ing. Marek Podrábský ze společnosti Seed Service s. r. o. a také Ing. Jiří Hermuth […]