Jiří Skuhrovec v ČT24 o projektu Najdi.je

K nové pátrací akci projektu Najdi.je, který zapojuje veřejnost do mapování invazních druhů, hovořil 16. července 2022 od 17:42 ve vysílání ČT24 Jiří Skuhrovec z výzkumného týmu VÚRV Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech.

Výzkum pro ekologické zemědělství

Nové podněty pro rozvoj ekozemědělského sektoru a zkvalitnění odborného poradenství; i to je cílem společného memoranda Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a PRO-BIO, obchodní společnosti s.r.o.

Priorita, na kterou nejsou peníze. Ministerstvo chce šetřit na vědě.

Stagnující finance na vědu a výzkum, stoupající inflace. Krácení peněz na vědu navrhuje Ministerstvo financí ČR, přestože ve financování VaV stále zaostáváme za západními státy (a donedávna třeba i Slovinskem). Bez dostatečné podpory státu ale budou v ohrožení užitečné projekty, jako například ten, který řešil tým VÚRV pod vedením RNDr. Tomáše Erbana, Ph.D.,

Interview s koordinátorem projektu AGENT na webu TV Zemědělec

Ve VURV v.v.i. Praha proběhlo ve dnech 10. až 12. 5. 2022 zasedání k projektu AGENT (Activated GEnebank NeTwork, Aktivovaná síť genových bank) v rámci výzvy Horizon 2020. Koordinátor projektu profesor Nils Stein z IPK Gatersleben poskytl redaktorce Barboře Venclové rozhovor, který je zveřejněn na TV Zemědělec (Rozhovor s odborníkem).