Rozhovor s Ing. Holubcem o genové bance

Ve středu 17. 4. 2024, od 13:34, byl na programu Český rozhlas Plus v pořadu Věda Plus vysílán rozhovor s Ing. Vojtěchem Holubcem, CSc. o genové bance. Rozhovor najdete v části pořadu „Olomoučtí vědci vyvinuli přístroj na dávkování semen do misek“.

Jedná se o představení projektu TAČR (Genová banka – základní kámen pro záchranu biodiverzity: vývoj nových technologií pro digitalizaci a automatizaci procesů skladování genetických zdrojů rostlin, SS06020208), jehož účastníkem je i Genová banka VÚRV, v.v.i.

Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.
Genová banka

Kategorie aktuality, média, odrůdy.
Počet zobrazení: 128