Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni!

Vzhledem k dosavadní příznivé reakci agronomů jsme i v letošním roce zpřístupnili odrůdový pokus pro zemědělskou odbornou veřejnost (možnost individuálních prohlídek) a jednotlivé parcelky označili cedulkou s názvem odrůdy. Navigaci k pokusu v Chrášťanech, odrůdy, varianty a výsledky z roku 2020 najdete zde. Pokus bylo možné navštívit již v rámci „Polního dne“ v Chrášťanech, dne 10. června 2021.

Zájemce rovněž zveme na individuální prohlídky pokusů ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni s odrůdami ozimé pšenice (Asory, Benchmark, Depot, Fakir,  Gordian, Ponticus, Proteus, Reform, Rivero, Sofru, Steffi, Tobak, Viki, Viriato), při různých technologiích zpracování půdy a různé intenzitě výživy a ochrany rostlin. Kromě pokusu se 14 odrůdami ozimé pšenice s různou intenzitou agrotechnických vstupů si můžete prohlédnout i dlouhodobé pokusy s různým  zpracováním půdy (orba, minimalizace, bez zpracování půdy od roku 1995 – plodiny řepka a pšenice).

Kontaktní osoba – Ing. Vavera, tel. 702 087 677.

Kategorie akce, aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 264