Prohlídka pokusů s ozimou pšenicí, 10. 6. 2021

V rámci „Polního dne“ v Chrášťanech dne 10. června 2021 si můžete prohlédnout pokusy s odrůdami ozimé pšenice, při různé intenzitě vstupů (zpracování půdy, hnojení dusíkem, aplikace pesticidů a regulátorů růstu). Garantem pokusů je Ing. Radek Vavera, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně). Stejně jako v minulých letech se předpokládají i následné individuální prohlídky pokusů.

Foto: Prohlídka pokusů v Chrášťanech (2020)

Kategorie akce.