Množitelské plochy odrůd z VÚRV

Na webu ÚKZÚZ byl zveřejněn Přehled přihlášených množitelských ploch 2021. Pro přehled uvádíme tabulku (List 1 až 3) s množitelskými plochami odrůd vyšlechtěných na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i. od roku 2003 do roku 2021. V současné době se množí deset odrůd osmi různých plodin, s letošní celkovou množitelskou plochou 130 ha ve všech množitelských kategorií, což je nejvíce za sledované období.

 

 

Kategorie aktuality, odrůdy.