Filigránský výsev pro testy zimovzdornosti s šedesátiletou tradicí

Začátkem října proběhl v ruzyňském areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby výsev obilnin pro testy zimovzdornosti. Jedná se o unikátní ruzyňskou bedýnkovou metodu, která probíhá každoročně už přes 60 let. Testy jsou založeny na dvou variantách umístění bedýnek – na zemi, kdy bedýnky s rostlinami přikryje sníh, a 50 cm nad zemí, kdy vzorky více vymrzají. V obou případech […]

Česká republika posílá další vzorky do Globálního úložiště semen na Špicberkách

Přes 500 vzorků semen z genové banky ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby míří do bezpečí Globálního úložiště semen na Špicberkách (Svalbard Global Seed Vault). Česká republika tak potvrzuje svůj závazek v celosvětovém úsilí záchrany genetických zdrojů rostlin tím, že vysílá do permafrostu další zásilku semen. 

Nová ruzyňská odrůda čiroku Rufuss

Rufuss Nová česká odrůda čiroku (foto nahoře) vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Vzrůstem je střední velikosti mezi zrnovými silážními čiroky (1,6 m). Má velmi široké listy a mohutnou latu s velkými zrny, což je základním předpokladem pro poskytování velmi dobrých výnosů a vysoké energie píce.

Trendy zimovzdornosti ozimé pšenice

Na pracovišti ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v.v.i. v Praze-Ruzyni každoročně hodnotíme mrazuvzdornost a zimovzdornost aktuálního souboru odrůd ozimých pšenic a ječmenů, a to již od roku 1960. Máme tak k dispozici ucelenou řadu zimovzdorností ozimých pšenic pěstovaných v různém období.

O čiroku v TV Zemědělec

Odkaz na diskuzní pořad „Čirok – perspektivní plodina českých polí“ s účastí šlechtitele Ing. Jiřího Hermutha z Genové banky VÚRV, v.v.i, najdete zde.

Návštěva Nordické genové banky

V rámci projektu TAČR SS06020208 navštívili zástupci české genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i . a Univerzity Palackého v Olomouci Nordickou genovou banku NordGen v Alnarp, Švédsko. Byly prodiskutovány základní procesy genové banky, dokumentace genetických zdrojů rostlin a proběhla prohlídka skleníku, zahrady i ostatních prostor genové banky.

Kvalitní obiloviny pro současnost i budoucnost

Proč je důležité uchovávat genetické zdroje a jak může šlechtění nových obilnin ovlivnit naši potravinovou soběstačnost? Nejen o tom byl workshop Prezentace odrůd a genetických zdrojů rostlin vhodných pro praktické využití v gastronomii, konaný v polovině června ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v čele s plodinovými kurátory. Akce probíhala za hojné účasti pracovníků z řad gastra […]

Zasedání evropských expertů pro GMO v Praze

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. hostil ve dnech 8. a 9. června 2023 zasedání sítě Národních expertů pro hodnocení rizik GMO (Geneticky Modifikovaných Organismů), poradního orgánu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).