Vědci vyvíjí systémy pro náhradu ruční práce v genobankách

Vyvinout nové automatizované systémy pro genobanky, které sice mají zásadní význam pro záchranu druhové rozmanitosti na naší planetě, ale jejichž zaměstnanci jsou při manipulaci s tisícovkami semen rostlin stále odkázáni na ruční práci. To je úkol vědců z CATRIN Univerzity Palackého, kteří na něm spolupracují s největší tuzemskou genovou bankou Výzkumného ústavu rostlinné výroby

Jednání pracovní skupiny pro kryoprezervaci plodin v Evropě

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Praze-Ruzyni se ve dnech 3. – 4. 5. 2023 konalo první jednání nově ustavené pracovní skupiny pro kryoprezervaci genetických zdrojů rostlin v rámci programu evropské spolupráce zaměřené na konzervaci genetických zdrojů rostlin (ECPGR – The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources).

Noemova archa farmářů

Na chvíle potravinové nouze čekají v Ruzyni tisíce vzorků tradičních českých plodin… Celý článek redaktorky Zuzany Keményové publikovaný 13. 4. 2023 na webové stránce Hospodářských novin najdete zde.

Na polích Genové banky pokračují jarní práce

Pracovníci Genové banky v Praze-Ruzyni pokračují v dalších jarních aktivitách, které zabezpečí optimální podmínky pro vývoj genetických zdrojů obilovin v polních podmínkách. Jednou z důležitých činností je mechanické prosekávání okrajů u vysetých parcel ozimů. Dále kultivace půdy kombinátorem před výsevy jarních parcelových experimentů. Důležité je dobře odhadnout „zralost půdy“