Trendy zimovzdornosti ozimé pšenice

Na pracovišti ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v.v.i. v Praze-Ruzyni každoročně hodnotíme mrazuvzdornost a zimovzdornost aktuálního souboru odrůd ozimých pšenic a ječmenů, a to již od roku 1960. Máme tak k dispozici ucelenou řadu zimovzdorností ozimých pšenic pěstovaných v různém období.

V článku publikovaném v časopise Úroda (8/2023) hodnotíme, jaká byla zimovzdornost nově registrovaných odrůd ozimé pšenice uváděných ve Státní odrůdové knize (SOK) od vzniku ČR v roce 1993 do roku 2022. Jestliže v roce 1993 bylo v SOK zapsáno 21 odrůd českého a slovenského původu, tak v roce 2022 to bylo celkem 133 odrůd, z toho 45 českého a 88 odrůd zahraničního původu. Přitom průměrný stupeň zimovzdornosti (SZ od 1 = nejméně odolné až po 9 = nejvíce odolné) se z hodnoty SZ= 6,4 v roce 1993 postupně snižoval, až dosáhl v roce 2022 SZ = 4,8.

Jaký byl průběh zimovzdornosti registrovaných odrůd v jednotlivých letech, jak se projevil u českých a zahraničních odrůd a jaké byly příčiny uvedených změn, si můžete přečíst v přiloženém článku. Stupně zimovzdornosti jednotlivých odrůd pravidelně publikujeme (např. Úroda 9/2019) nebo uvádíme na našem webu v rubrice Odrůdy. Aktuální informace k poškození rostlin mrazy najdete v rubrice Sledování stavu porostů.

Vývoj zimovzdornosti odrůd ozimé pšenice od roku 1993

Ilja Tom Prášil a Pavel Vítámvás

výzkumný tým Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění

Kategorie aktuality, média, odrůdy.