Návštěva Nordické genové banky

V rámci projektu TAČR SS06020208 navštívili zástupci české genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i . a Univerzity Palackého v Olomouci Nordickou genovou banku NordGen v Alnarp, Švédsko. Byly prodiskutovány základní procesy genové banky, dokumentace genetických zdrojů rostlin a proběhla prohlídka skleníku, zahrady i ostatních prostor genové banky. Děkujeme našim švédským kolegům za příjemnou a zajímavou výměnu znalostí!

Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Genová banka VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 369