Množitelské plochy odrůd z VÚRV

Na webu ÚKZÚZ byl zveřejněn Přehled přihlášených množitelských ploch 2021. Pro přehled uvádíme tabulku (List 1 až 3) s množitelskými plochami odrůd vyšlechtěných na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i. od roku 2003 do roku 2021.

Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni! Vzhledem k dosavadní příznivé reakci agronomů jsme i v letošním roce zpřístupnili odrůdový pokus pro zemědělskou odbornou veřejnost (možnost individuálních prohlídek)

Představení odrůd vyšlechtěných ve VÚRV, v.v.i.

V katalogu osiv SEED SERVICE pro rok 2021 (str. 33) najdete informace o odrůdách čiroku, bérů a prosa, vyšlechtěných na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. V rámci katalogu (str. 43) je i upozornění na akce (polní dny), které se budou konat v září

Aktuální stav porostů k 24. 5. 2021 – kolekce obilnin Genové banky

Aktuální fotografie z pokusů Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Pokusy slouží k hodnocení genetických zdrojů (GZ) ozimé a jarní pšenice, ozimého ječmene, ozimého a jarního tritikále. Letos bude k hodnocení v polních podmínkách 1 667 položek (parcely + řádky). Vegetace je ve vývoji zpožděná cca o 10–14 dní.