Množitelské plochy odrůd vyšlechtěných ve VÚRV

V srpnu vydal ÚKZÚZ přehled přihlášených množitelských ploch v ČR za rok 2022. V následující tabulce je uveden souhrn výměr množitelských ploch odrůd vyšlechtěných na pracovišti Genové banky VÚRV. Jedná se o plochy jednotlivých osivářských kategorií a  zastoupení odrůdy z VÚRV v rámci souboru přihlášených odrůd dané plodiny. U některých plodin (dvouzrnky + jednozrnka + čirok + bér) má VÚRV naprostou dominanci ve šlechtění v ČR.

Množitelská kategorie osiv Zastoupení odrůdy v rámci souboru přihlášených odrůd dané plodiny
SE E C1 C2 Celkem
Rok Plodina Odrůda (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) %
2022 Pšenice špalda Rubiota 0,00 0,00 30,87 0,00 30,87 6,25
2022 Pšenice dvouzrnka Rudico 0,00 0,00 7,57 0,00 7,57 60,71
2022 Pšenice dvouzrnka Tapiruz 0,00 0,00 4,90 0,00 4,90 39,29
2022 Pšenice jednozrnka Rumona 6,82 0,00 8,63 0,00 15,45 100,00
2022 Pšenice jarní (barevné zrno) Rufia 0,94 0,00 0,00 15,06 16,00 0,71
2022 Čirok zrnový Ruzrok 5,09 5,00 21,32 0,00 31,41 100,00
2022 Bér italský Rucereus 1,52 0,00 3,56 0,00 5,08 100,00
14,37 5,00 76,85 15,06 111,28

Zpracoval: Ing. Jiří Hermuth, Genová banka, VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně


Pšenice špalda – RUBIOTA


Pšenice dvouzrnka – RUDICO


Pšenice dvouzrnka – TAPIRUZ


Pšenice jednozrnka – RUMONA


Pšenice jarní (barevné zrno) – RUFIA


Bér italský – RUCEREUS

Čirok zrnový – RUZROK (úvodní obrázek k článku)

Kategorie odrůdy, úspěchy.
Počet zobrazení: 328