Využívejme české vyšlechtěné odrůdy pro náš potravinářský sektor

Dne 29. 2. 2024 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně rozhodl, že odrůda RU-JH-2022 ze šlechtění Ing. Jiřího Hermutha (pšenice tvrdá jarní) se registruje pod názvem Ruzydur (titulní obrázek). Je to první česká odrůda pšenice tvrdé jarní, a proto je registrace odrůdy zřejmým přínosem. Jedná se o velmi ranou odrůdu s délkou rostlin cca 70 cm, která je středně odolná k padlí pšenice na listu, nadprůměrně odolná ke komplexu listových skvrnitostí, s velmi dobrou odolností k hnědé rzivosti pšenice a žluté rzivosti pšenice. Zrno je velmi velké, vykazuje vysokou objemovou hmotnost (nad 800 g/l), vysoký obsah bílkovin (15–16 % v suš.) i dobrý podíl sklovitosti zrna. Dále vykazuje sice nízkou, ale v rámci kategorie pšenice tvrdé standardní úroveň Zelenyho sedimentace. Tato odrůda je již v současné době využívána při pečení chleba pekárnou Praktika, se kterou má VÚRV podepsané vzájemné memorandum o spolupráci. Velký potenciál této odrůdy bude při výrobě těstovin.


Zrno odrůdy Ruzydur


Chléb z odrůdy Ruzydur

Autor zprávy: Jiří Hermuth
Genová banka VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 216