Současný deficit vodních srážek pro polní plodiny v Praze-Ruzyni je alarmující!

Uvádíme aktuální měsíční sumy srážek v porovnání s dlouhodobým průměrem: březen 4,1 mm (28,1 mm); duben 13,9 mm (38,2 mm); začátek května 1,5 mm (77,2 mm).

Genová banka cíleným výběrem a šlechtěním „C4“ plodin řeší dopady sucha na udržitelné zemědělství v ČR.

Dne 6. 5. 2024 byl proveden výsev udržovacího množení sucho-odolných plodin, čiroku zrnového (nově registrovaná odrůda Rufuss) a béru italského (odrůda Ruberit).
Tyto odrůdy prokazují značný potenciál pro domácí zemědělskou praxi při produkci zelené biomasy, ale i zrna. Značný zájem o odrůdy je v zahraničí, především v oblastech, kde mají velké problémy se suchem.
Obě odrůdy jsou uvedeny v katalogu osiv (r. 2024) firmy SEED SERVICE, která naše odrůdy licenčně množí a distribuuje.

 

čirok Rufuss                                                                          bér Ruberit

Text: Jiří Hermuth
Fotomateriál Alena Šímová a Jiří Hermuth

Kategorie aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 86