Prezentace odrůd a genetických zdrojů rostlin vhodných pro praktické využití v gastronomii

V úterý 13. června 2023 se ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby konal workshop „Prezentace odrůd a genetických zdrojů rostlin vhodných pro praktické využití v gastronomii“. Návštěvníci, kteří se sešli v hojném počtu, se seznámili s činností Genové banky a důležitostí uchovávání genových zdrojů. Zároveň si mohli prohlédnout experimentální polní maloparcelky s vysetými obilninami, k nimž jim plodinoví kurátoři podali odborný výklad.
Přítomní se tak dozvěděli o nových plodinách vyšlechtěných v Ruzyni, jež jsou vhodné do zdejších i klimaticky měnících se podmínek. Odolávají lépe suchu, některým škůdcům a jsou využitelné v potravinářství i krmivářství. Za zmínku stojí především čirok zrnový Ruzrok, bér italský Ruberit a Rucereus nebo pšenice dvouzrnka Rudico a Tapiruz.
Akce se zúčastnili zástupci společností Ambiente, Probio, Farmářská škola, Pekárna Eska, Pivovar Clock, Mlýn Perner, Oseva Pro, BJVkitchen a z Ministerstva zemědělství, Výzkumného ústavu potravinářského i České zemědělské univerzity.
Podrobnější tiskovou zprávu připravujeme…

Kategorie akce, aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 401