Jednání pracovní skupiny pro kryoprezervaci plodin v Evropě

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Praze-Ruzyni se ve dnech 3. – 4. 5. 2023 konalo první jednání nově ustavené pracovní skupiny pro kryoprezervaci genetických zdrojů rostlin v rámci programu evropské spolupráce zaměřené na konzervaci genetických zdrojů rostlin (ECPGR – The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources).

Jednání se zúčastnilo celkem 20 členů pracovní skupiny ze 13 zemí Evropy, po jednom pozorovateli z Egypta a Ukrajiny, jeden uznávaný odborník z USA, zástupce Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity z České republiky a zástupce kanceláře ECPGR v Itálii.

Cílem této pracovní skupiny je podpořit rozvoj a využití metod kryokonzervace genetických zdrojů rostlin jako bezpečnostní zálohy kolekcí vegetativně množených rostlin, které jsou běžně uchovávány v polních podmínkách a jsou tak ohroženy působením extrémních výkyvů počasí nebo poškozením chorobami či škůdci. Kryokonzervace genetických zdrojů rostlin v Evropě dosud probíhala nekoordinovaně na jednotlivých národních pracovištích a neexistovala společná strategie. Proto byla vytvořena pracovní skupina expertů, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, jejímž cílem je vytvoření strategických dokumentů pro stanovení priorit konzervace genetických zdrojů rostlin v Evropě a organizace odborných školení pro vyšší využití a efektivitu metod kryoprezervace. První takové školení se uskuteční již v tomto roce ve VÚRV, v. v. i. v Praze-Ruzyni a bude zaměřeno na metody kryokonzervace genetických zdrojů česneku, přičemž budou zužitkovány dlouholeté zkušenosti s kryoprezervací genotypů česneků v České republice.

Kategorie akce, aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 363