Česká republika posílá další vzorky do Globálního úložiště semen na Špicberkách

Přes 500 vzorků semen z genové banky ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby míří do bezpečí Globálního úložiště semen na Špicberkách (Svalbard Global Seed Vault). Česká republika tak potvrzuje svůj závazek v celosvětovém úsilí záchrany genetických zdrojů rostlin tím, že vysílá do permafrostu další zásilku semen. 

Zelené koberce pro tramvaje i zlepšení prostředí ve městě

Ve dnech 11.–12.10. 2023 proběhla pokládka zelených koberců na nové tramvajové trati v ulici Vlastina, Praha 6. Pro vypěstování travních koberců byly použity osivové směsi určené pro ozelenění tramvajových tratí pro stinné a slunné lokality. Tyto směsi a jednotlivé komponenty byly vyvinuty a testovány v rámci projektu TAČR SS01020023 Genofondy pro města a krajinu v laboratorních podmínkách, tak na reálných plochách tramvajových […]

Čeští vědci odhalují dosud nejasný vliv pesticidu na včely skrze nedávno popsaného parazita

Studie v prestižním světovém periodiku Science of the Total Environment odhaluje, že pesticidní látka imidakloprid má negativní vliv na množení parazita ve střevech včely medonosné. Jediná xenobiotická sloučenina, v tomto případě rizikový pesticid, může vyvolat škodlivé účinky skrze střevního parazita včel Lotmaria passim. Již velmi malé a realistické vystavení včel imidaklopridu v koncentraci 2,5 μg/l […]

Noc vědců 2023 – Tajemství včelího úlu, Olomouc

Na Noci vědců bylo zastoupeno i pracoviště VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Návštěvníci se u jeho stánku mohli seznámit s různými druhy hmyzích opylovatelů a s možnostmi, jak včelám, čmelákům a dalším druhům opylovacího hmyzu jednoduše pomoci, například na zahradě umístěním hmyzích hotelů, pítek či výsevem květnatých luk.

Klíč k určování poškození vlašských ořechů vrtulí ořechovou

Černání vlašských ořechů. Vlašské ořechy jsou často napadené škodlivými organismy. Na jižní a střední Moravě se jedná o kombinaci chorob a larev vrtule ořechové, v dalších částech republiky jsou nejčastější příčinou choroby, ale již se stále častěji objevují ohniska se škodlivým výskytem vrtule ořechové. Co způsobilo poškození Vašich ořechů pomůže odhalit tento klíč.

Reportáž z akce „Čirok na Hané“

Především pěstování a přednostem čiroku, ale také prosa a béru, byl věnován polní den k této plodině, který proběhl v Ivanovicích na Hané 27. 9. 2023 na pokusné stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Sortiment odrůd a technologii pěstování představil Ing. Marek Podrábský ze společnosti Seed Service s. r. o. a také Ing. Jiří Hermuth […]

Nová ruzyňská odrůda čiroku Rufuss

Rufuss Nová česká odrůda čiroku (foto nahoře) vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Vzrůstem je střední velikosti mezi zrnovými silážními čiroky (1,6 m). Má velmi široké listy a mohutnou latu s velkými zrny, což je základním předpokladem pro poskytování velmi dobrých výnosů a vysoké energie píce.

Nová projektová spolupráce mezi VÚRV a Letištěm Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. uspěl v dotačním programu „Biodiverzita“ vyhlášeném Letištěm Praha, a to s projektem „Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů“. V rámci získaného projektu budou realizovány plány na zvýšení biodiverzity na pozemcích VÚRV sousedících s plochami letiště.

Setkání se Zelinářskou unií Čech a Moravy

Ve dvou se to lépe táhne – a to i v pěstování zeleniny. Výzkumný ústav rostlinné výroby se proto sešel ve středu 20. září 2023 se zástupkyněmi Zelinářské unie Čech a Moravy v čele s předsedkyní ing. Monikou Nebeskou, aby obě instituce mohly projednat možnosti spolupráce.