Ohlédnutí za návštěvou slovenského NPPC v časopise Genofond

V nejnovějším čísle slovenského odborného časopisu Genofond vyšel článek o červnové návštěvě 14 pracovníků Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra-Výskumný ústav rastlinnej výroby (NPPC-VÚRV) u nás ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Cílem networkingového slovensko-českého semináře byl rozvoj spolupráce a partnerství i prezentace vědecko-výzkumných aktivit obou institucí.

Akce proběhla za podpory Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR v rámci „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“.

 

 

Kategorie aktuality, spolupráce.
Počet zobrazení: 192