Workshop „Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu“

Dne 16. 5. 2024 byl ve VÚRV pořádán workshop „Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu“.  Organizace workshopu byla podpořena z projektu Zemědělství v rovnováze: Osvěta a vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (projekt NPŽP č. 5230200026). Projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

TZ: Dlouhodobý výzkum luk přebírá od VÚRV Technická univerzita v Liberci

Pastevní experiment v Betlémě, části Oldřichova v Hájích, započal v roce 1998 a patří tak k nejstarším v Evropě. Vědci zde zkoumají, jak nejlépe obhospodařovat louku tak, aby si udržela druhovou rozmanitost a dostatek živin v půdě. Podobný experimentální výzkum i na dalších pěti jizerskohorských loukách a na jednom stanovišti na Českolipsku přechází nově pod […]

Zelené koberce pro tramvaje i zlepšení prostředí ve městě

Ve dnech 11.–12.10. 2023 proběhla pokládka zelených koberců na nové tramvajové trati v ulici Vlastina, Praha 6. Pro vypěstování travních koberců byly použity osivové směsi určené pro ozelenění tramvajových tratí pro stinné a slunné lokality. Tyto směsi a jednotlivé komponenty byly vyvinuty a testovány v rámci projektu TAČR SS01020023 Genofondy pro města a krajinu v laboratorních podmínkách, tak na reálných plochách tramvajových […]

Nová projektová spolupráce mezi VÚRV a Letištěm Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. uspěl v dotačním programu „Biodiverzita“ vyhlášeném Letištěm Praha, a to s projektem „Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů“. V rámci získaného projektu budou realizovány plány na zvýšení biodiverzity na pozemcích VÚRV sousedících s plochami letiště.

Setkání se Zelinářskou unií Čech a Moravy

Ve dvou se to lépe táhne – a to i v pěstování zeleniny. Výzkumný ústav rostlinné výroby se proto sešel ve středu 20. září 2023 se zástupkyněmi Zelinářské unie Čech a Moravy v čele s předsedkyní ing. Monikou Nebeskou, aby obě instituce mohly projednat možnosti spolupráce.

Slavnostní otevření Farmářské školy v areálu VÚRV

Symbolicky dne 1. září 2023 proběhlo slavnostní otevření první Farmářské školy v České republice. Přichází s inovativním přístupem ke vzdělávání založeném zejména na praktické výuce. Je jedinou vyšší odbornou školou u nás zaměřenou výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství. Cílené vzdělávání v této oblasti tu doposud chybělo. Do jejího historicky prvního ročníku nastoupilo celkem 50 […]