Workshop „Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu“

Dne 16. 5. 2024 byl ve VÚRV pořádán workshop „Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu“.  Organizace workshopu byla podpořena z projektu Zemědělství v rovnováze: Osvěta a vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (projekt NPŽP č. 5230200026). Projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Účastníci workshopu si pod vedením Ing. Jiřího Hermutha prohlédli kolekce genetických zdrojů obilovin a minoritních plodin Genové banky. Součástí workshopu byl křest nové odrůdy jarní pšenice tvrdé „Ruzydur“. Komentovanou prohlídku polních experimentů výzkumného týmu Genetiky a šlechtitelských metod zajistila Ing. Jana Chrpová, CSc.

Po návratu na pracoviště Genové banky měli účastníci workshopu pod vedením Ing. Václava Dvořáčka, Ph.D., možnost zúčastnit se ochutnávky vybraných produktů připravených z minoritních plodin a z mouky obohacené matolinami (zbytky po lisování hroznů) a prohlédnout si laboratoře, kde probíhá hodnocení kvality obilovin. Součástí workshopu byla i prohlídka Genové banky, kterou zajistila Ing. Petra Hlásná, Ph.D.

V rámci dalšího odborného programu proběhla prezentace možností využití sekundárních (zbytkových) látek při zpracování rostlinných produktů, kterou zajistil Ing. Václav Dvořáček, Ph.D. Workshop byl zakončen diskusí o prioritách současné kvality majoritních i minoritních obilovin.

Sepsala: Jana Chrpová 

Kategorie akce, aktuality, spolupráce.
Počet zobrazení: 129