Setkání se Zelinářskou unií Čech a Moravy

Ve dvou se to lépe táhne – a to i v pěstování zeleniny. Výzkumný ústav rostlinné výroby se proto sešel ve středu 20. září 2023 se zástupkyněmi Zelinářské unie Čech a Moravy v čele s předsedkyní ing. Monikou Nebeskou, aby obě instituce mohly projednat možnosti spolupráce.

Zelinářská unie je profesním sdružením českých pěstitelů zeleniny. Výzkumný ústav rostlinné výroby disponuje genetickými zdroji zelenin, věnuje se vývoji nových odrůd, zabývá se ochranou rostlin nebo pěstebními systémy. Spolupráce je tedy více než nasnadě.

Obě strany se shodly, že je důležité stanovit si problémy s nimiž se čeští zelináři potýkají.

Mezi nejpalčivější patří například:

  • tvrdá realita obchodování se supermarkety působícími v Česku,
  • vyčerpaná, nevhodně obdělávaná, erozní půda,
  • chybné nebo předimenzované hnojení,
  • neobnovování organické vrstvy půdy,
  • rezidua nitrátů a pesticidů,
  • klimatická změna, choroby a škůdci.

Kromě pomoci s většinou naznačených problémů a předáním nejnovějších vědeckých poznatků může VÚRV také pomoci s osvětou či školením zelinářů.

Těšíme se na případnou spolupráci, věříme, že bude přínosná pro obě strany.

Kategorie aktuality, spolupráce.
Počet zobrazení: 455