Slavnostní otevření Farmářské školy v areálu VÚRV

Symbolicky dne 1. září 2023 proběhlo slavnostní otevření první Farmářské školy v České republice. Přichází s inovativním přístupem ke vzdělávání založeném zejména na praktické výuce. Je jedinou vyšší odbornou školou u nás zaměřenou výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství. Cílené vzdělávání v této oblasti tu doposud chybělo. Do jejího historicky prvního ročníku nastoupilo celkem 50 studentů. Slavnostní zahájení jejich tříletého studia proběhlo před aulou Výzkumného ústavu rostlinné výroby  za účasti Miroslava Skřivánka, náměstka ministra zemědělství, Mikuláše Madarase, ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Jiřího Prachaře, ředitele školy, Jana Moudrého, emeritního profesora z Jihočeské univerzity, Milana Hluchého, zakladatele Biocont Laboratory, a Jana Valešky z Asociace místních potravinových iniciativ. Nechyběl ani ambasador Farmářské školy, zpěvák Tomáš Klus.

Myšlenka založení Farmářské školy v České republice v tomto pojetí vzešla z inspirace v zahraničí, zejména v Německu. Na vzniku Farmářské školy se podílela Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Díky této spolupráci získala Farmářská škola jak prostory pro výuku, tak i odborné pedagogy.

Jedním z našich cílů je vzdělávání a předávání aktuálních poznatků do praxe. Spolupráce s Farmářskou školou je pro obojí ideální. Rádi jsme pro její potřeby poskytli zázemí, studenty budou učit naši odborníci. Věříme, že i díky tomu bude zájem o tento typ školy i ekologické zemědělství stoupat,“ přibližuje Mikuláš Madaras.

Součástí slavnostního otevření byla i ochutnávka výrobků z farem spolupracujících s Farmářskou školou a nechyběla ani degustace vín z Výzkumné stanice vinařské Karlštejn.

Kategorie akce, aktuality, spolupráce.
Počet zobrazení: 551