Zelené koberce pro tramvaje i zlepšení prostředí ve městě

Ve dnech 11.–12.10. 2023 proběhla pokládka zelených koberců na nové tramvajové trati v ulici Vlastina, Praha 6. Pro vypěstování travních koberců byly použity osivové směsi určené pro ozelenění tramvajových tratí pro stinné a slunné lokality. Tyto směsi a jednotlivé komponenty byly vyvinuty a testovány v rámci projektu TAČR SS01020023 Genofondy pro města a krajinu v laboratorních podmínkách, tak na reálných plochách tramvajových kolejišť a obratišť.

Tyto směsi obsahují odolné druhy travin, jetelovin a dvouděložných zahrnující genetické zdroje domácích odrůd a sběrových domácích materiálů.
Jednotlivé komponenty směsí jsou zastoupeny ve vyváženém poměru tak, aby porost, který se vyvine po vysetí této osivové směsi, byl druhově vyvážený a stabilní. Byly vybírány druhy, které jsou původní v oblasti České republiky, nízké s rozvětveným kořenem, dostatečně suchovzdorné a zároveň atraktivní pro hmyz a opylovatele. Ve směsi jsou zastoupeny především druhy vytrvalé, klonální, s intenzivním vegetativním rozmnožováním. Dále je zastoupeno i několik druhů schopných se udržovat samovysemeňováním tak, aby vyplňovaly porostní mezery.

Otestované speciální osivové směsi rozšiřují spektrum pěstovaných druhů a odrůd, které řeší problémovou a nekvalitní zeleň urbánního prostředí včetně tramvajových pásů, s cílem ekologizovat zhoršující se podmínky života ve městech právě i s ohledem na probíhající klimatickou změnu a její dopady na životní podmínky obyvatel a dalších živých organismů žijících ve velkých městech. Zelené koberce pokládané na tramvajové trati Vlastina předpěstovali na pracovišti OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. v Zubří, které je partnerem projektu.

Partneři projektu:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Zemědělský výzkum s.r.o.
SEED SERVICE s.r.o.
DPP hl. m. Prahy a.s.

 

Kategorie aktuality, spolupráce, výzkum.
Počet zobrazení: 274