Nové výzkumné projekty pro VÚRV

Na stránkách NAZV byly dne 10. 11. 2021 zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ. Pracovníci VÚRV, v.v.i. získali celkem 11 projektů, z toho 3 jako hlavní příjemci a 8 projektů jako spolupříjemci.

Důležitá informace pro odborníky, poradce a pěstitele zelenin

Vážení odborníci, poradci a pěstitelé zelenin, rádi bychom Vás informovali, že již druhým rokem je řešen mezinárodní projekt EU H2020 (Horizon) SmartProtect „Inteligentní zemědělství pro inovativní ochranu rostlin: využití pokročilých metodik a technologií“, se zaměřením na zeleniny.

Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství

Koncem roku 2020 vyšla za finanční podpory MZe ČR kniha, kterou vydala Agrární komora České republiky s názvem „Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství“. Vedoucí autorského kolektivu byla doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., spoluautoři Ing. Jiří Hermuth, Ing. Miroslav Klíma, Ph.D. a Ing. Jana Chrpová, CSc. (všichni z VÚRV, v.v.i.).