Další aktivity projektu DH23P03OVV044

Zde budou zveřejněny další výsledky (neuznatelné) vzniklé při řešení projektu DH-23P03OVV044 „Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identity“. Pozvánka na konferenci, která se bude konat 11. a 12. 9. 2024 v Prušánkách (konferenci pořádají zejména spoluřešitelé projektu ze ZF MENDELU) Sborník z konference (11. a 12. 9. 2024)

Výsledky projektu DH23P03OVV044

Publikované příspěvky jsou výstupem projektu DH-23P03OVV044 „Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identity“, který v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 („NAKI III“) podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Klášterní zahrady ve 21. století  (Zahradnictví, 11/2023) Olomoucké barokní herbárium a jeho […]

Významné ocenění RVVI za Metodiku pro identifikaci cizích amyláz v medu

Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu dostala jako jediný aplikovaný výsledek v kategorii společenská relevance známku 1 v hodnocení RVVI za rok 2022! Kritéria hodnocení jsou velmi přísná, proto máme z dosaženého výsledku radost a gratulujeme RNDr. Tomáši Erbanovi, Ph.D., a jeho výzkumnému týmu č. 17 Biologicky aktivní látky v ochraně rostlin. Tato metodika, […]

Zelené koberce pro tramvaje i zlepšení prostředí ve městě

Ve dnech 11.–12.10. 2023 proběhla pokládka zelených koberců na nové tramvajové trati v ulici Vlastina, Praha 6. Pro vypěstování travních koberců byly použity osivové směsi určené pro ozelenění tramvajových tratí pro stinné a slunné lokality. Tyto směsi a jednotlivé komponenty byly vyvinuty a testovány v rámci projektu TAČR SS01020023 Genofondy pro města a krajinu v laboratorních podmínkách, tak na reálných plochách tramvajových […]

Čeští vědci odhalují dosud nejasný vliv pesticidu na včely skrze nedávno popsaného parazita

Studie v prestižním světovém periodiku Science of the Total Environment odhaluje, že pesticidní látka imidakloprid má negativní vliv na množení parazita ve střevech včely medonosné. Jediná xenobiotická sloučenina, v tomto případě rizikový pesticid, může vyvolat škodlivé účinky skrze střevního parazita včel Lotmaria passim. Již velmi malé a realistické vystavení včel imidaklopridu v koncentraci 2,5 μg/l […]

Nové výzkumné projekty pro VÚRV

Na stránkách NAZV byly dne 10. 11. 2021 zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ. Pracovníci VÚRV, v.v.i. získali celkem 11 projektů, z toho 3 jako hlavní příjemci a 8 projektů jako spolupříjemci.

Důležitá informace pro odborníky, poradce a pěstitele zelenin

Vážení odborníci, poradci a pěstitelé zelenin, rádi bychom Vás informovali, že již druhým rokem je řešen mezinárodní projekt EU H2020 (Horizon) SmartProtect „Inteligentní zemědělství pro inovativní ochranu rostlin: využití pokročilých metodik a technologií“, se zaměřením na zeleniny.

Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství

Koncem roku 2020 vyšla za finanční podpory MZe ČR kniha, kterou vydala Agrární komora České republiky s názvem „Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství“. Vedoucí autorského kolektivu byla doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., spoluautoři Ing. Jiří Hermuth, Ing. Miroslav Klíma, Ph.D. a Ing. Jana Chrpová, CSc. (všichni z VÚRV, v.v.i.).