Významné ocenění RVVI za Metodiku pro identifikaci cizích amyláz v medu

Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu dostala jako jediný aplikovaný výsledek v kategorii společenská relevance známku 1 v hodnocení RVVI za rok 2022! Kritéria hodnocení jsou velmi přísná, proto máme z dosaženého výsledku radost a gratulujeme RNDr. Tomáši Erbanovi, Ph.D., a jeho výzkumnému týmu č. 17 Biologicky aktivní látky v ochraně rostlin.
Tato metodika, která vznikla za podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství České republiky, přináší přelomovou metodu, jak odhalit falešný včelí med. Ten je totiž jednou z nejčastěji pančovaných komodit, jde o celoevropský problém, jehož řešení se intenzivně hledá.
Nový postup založený na identifikaci různých typů proteinů v medu bude sloužit laboratořím a státní správě, zejména Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Metodika například odhalila falšovaný med, který jinak splňoval všechny legislativně sledované parametry.
Kategorie aktuality, úspěchy, výzkum.
Počet zobrazení: 371