Nová projektová spolupráce mezi VÚRV a Letištěm Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. uspěl v dotačním programu „Biodiverzita“ vyhlášeném Letištěm Praha, a to s projektem „Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů“. V rámci získaného projektu budou realizovány plány na zvýšení biodiverzity na pozemcích VÚRV sousedících s plochami letiště.

RNDr. Řezáč Milan, Ph.D.
koordinátor projektu
výzkumný tým „Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech

Kategorie aktuality, spolupráce.
Počet zobrazení: 395