Odborníci z VÚRV v debatní sérii Budoucnost zemědělství

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby se podíleli na vzniku diskuzní série Budoucnost zemědělství. Osm online debat o aktuálních zemědělských tématech přináší množství zajímavých informací a i nejnovějších poznatků.

Série Budoucnost zemědělství zahrnuje zajímavá témata jako udržitelné zemědělské systémy, eroze a utužení půdy, uhlíkově neutrální zemědělství, nové plodiny a odrůdy, agrotechnika v ochraně rostlin, precizní zemědělství v živočišné výrobě s spotřeba a produkce energie v zemědělství.
Za Výzkumný ústav rostlinné výroby se debat zúčastnili Ing. Jiří Hermuth, Ing. Roman Honzík, Ing. Jan Lukáš, Ph.D., který byl zároveň koordinátorem akce, RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., a Ing. Pavel Růžek, CSc.

Debaty můžete sledovat ZDE.

Debatní pásmo vzniklo díky Zemědělskému svazu v rámci České technologické platformy, za podpory Ministerstva zemědělství. Natáčelo se v úžasných prostorách Národního zemědělského muzea v Praze, diskuze moderoval Vladimír Kořen.
Kategorie aktuality, média, spolupráce.
Počet zobrazení: 388