Rezistence plevelů vůči herbicidům

Doporučujeme Vaší pozornosti zajímavou diskuzi s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. na TV zemědělec k problematice rezistence plevelů vůči herbicidům na téma:

  • Současná situace ve světě a u nás.
  • Trendy ve výskytu rezistence.
  • Monitoring rezistence.
  • Spektrum rezistentních plevelných druhů.
  • Využití antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů.
  • Metody diagnostiky rezistence.
  • Poradenství k problematice rezistence plevelů.

Foto nahoře: Testování rezistence vůči chlorsulfuronu u psárky polní (napravo kontrola)

Foto dole: Testování rezistence vzcházejících plevelů z odebraných vzorků půdy

 

Kategorie aktuality, média, plevele.
Počet zobrazení: 332