Rezistence plevelů vůči herbicidům

Doporučujeme Vaší pozornosti zajímavou diskuzi s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. na TV zemědělec k problematice rezistence plevelů vůči herbicidům na téma: Současná situace ve světě a u nás. Trendy ve výskytu rezistence. Monitoring rezistence. Spektrum rezistentních plevelných druhů. Využití antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů. Metody diagnostiky rezistence. Poradenství k problematice rezistence plevelů.

Rozhovor v TV Zemědělec o rezistenci plevelů vůči herbicidům

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. se zabýváme problematikou rezistence plevelů vůči herbicidům a šířením invazních plevelů. Provádíme monitoring rezistence a invazních druhů na území ČR, diagnostiku rezistence a aktualizujeme antirezistentní strategii v rámci integrované ochrany rostlin.

Merlík trpasličí v České republice

Merlík trpasličí (Dysphania pumilio) patří mezi neofyty. Původní domovinou je Tasmánie a západní Austrálie. V České republice je znám již z konce 19. století, kdy byl zavlečen dovozem surové ovčí vlny.

Výskyt plevele – šáchor jedlý

Na webu www.agroporadenstvo.sk byl zveřejněn článek „Výskyt invazního plevele Cyperus esculentus L. v ČR“ autorů z VÚRV, v.v.i. doc. Ing. J. Mikulky, CSc. a Ing. J. Štrobacha, Ph.D.

Výskyt plevele – řepeň polabská

Řepeň polabská patří do čeledi hvězdnicovitých. V České republice patří do skupiny zdomácnělých neofytů, které k nám byly zavlečeny lodní dopravou s dovozem zemědělských produktů, jako jsou semena olejnin a obiloviny. Typickými primárními lokalitami řepně polabské na území České republiky jsou přístavy, železniční překladiště a další zpracovatelské závody, ve kterých je manipulováno s dovezenými zemědělskými […]

Výskyt plevele – mračňák Theophrastův

Mračňák jako pozdně jarní plevel patří mezi celosvětově významné druhy. Do České republiky byl zavlečen sójovými boby dováženými ze Severní Ameriky. Na introdukci se podílí především lodní a vlaková doprava.

Nová kniha o plevelech

Kniha autorů Jana Mikulky a Štefana Týra „Buriny poľných plodín“ vyšla v roce 2021 v nakladatelství ProfiPress. Obsahuje nejnovější informace o plevelných rostlinách, včetně biologie plevelných rostlin, metodách jejich regulace a rezistence plevelům vůči herbicidům. Kniha obsahuje podrobný popis 143 plevelných druhů, včetně obrázků v různých růstových fázích.