Nová kniha o plevelech

Kniha autorů Jana Mikulky a Štefana Týra „Buriny poľných plodín“ vyšla v roce 2021 v nakladatelství ProfiPress. Obsahuje nejnovější informace o plevelných rostlinách, včetně biologie plevelných rostlin, metodách jejich regulace a rezistence plevelům vůči herbicidům. Kniha obsahuje podrobný popis 143 plevelných druhů, včetně obrázků v různých růstových fázích. Výtisk je dostupný k nahlédnutí v knihovně VÚRV, v.v.i.  Knihu je možné si objednat na odkazu zde.

Kniha Buriny
Kategorie aktuality, plevele.