Rozhovor v TV Zemědělec o rezistenci plevelů vůči herbicidům

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. se zabýváme problematikou rezistence plevelů vůči herbicidům a šířením invazních plevelů. Provádíme monitoring rezistence a invazních druhů na území ČR, diagnostiku rezistence a aktualizujeme antirezistentní strategii v rámci integrované ochrany rostlin. Dosud bylo na území našeho území prokázáno více jak 14 rezistentních populací plevelných rostlin. V současné době je naše pozornost zaměřena na rezistenci chundelky metlice, psárky polní a bytelu metlatého. O výsledcích výzkumu informujeme na seminářích a v odborných periodikách.

Odkaz na rozhovor s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. najdete zde.

Foto: J. Mikulka (bytel metlatý v ozimé pšenici)

Kategorie aktuality, média, plevele.
Počet zobrazení: 305