Poradenství

Centrální e-mailová adresa: poradenstvi(a)vurv.cz

Poradci sítě MZe ve VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
akreditovaný zemědělský poradce (dotace, rostlinná výroba, péče o půdu)
kozlovska(a)vurv.cz, tel. 733 375 632

Ing. Jan Klír, CSc.
akreditovaný zemědělský poradce (dotace, rostlinná výroba)
klir(a)vurv.cz, tel. 603 520 684

Ing. Martin Káš, Ph.D.
akreditovaný zemědělský poradce (pěstování rostlin, ekologické zemědělství)
kas(a)vurv.cz, tel. 702 087 685

Hana Šperlingová
odborný pracovník poradenství
sperlingova(a)vurv.cz, tel. 233 022 300

Public relation

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
propagace ústavu („public relation manager“), tiskový mluvčí VÚRV, v.v.i.
odborník na problematiku plevelů
mikulka(a)vurv.cz, tel. 702 087 689

Přímé kontakty na specialisty

Ing. Pavel Růžek, CSc.
odborník na výživu rostlin a hnojení
ruzek(a)vurv.cz, tel. 605 233 484

Ing. Jana Chrpová, CSc.
rezistence pšenice a ječmene  k fuzarióze klasu a ke žluté zakrslosti ječmene
chrpova(a)vurv.cz, tel. 733 536 305
Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
rezistence obilovin k listovým chorobám
hanzalova(a)vurv.cz, tel. 601 322 410
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
určení původců houbových chorob obilovin
palicova(a)vurv.cz, tel. 702 087 644
RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
odolnost pšenice ke snětem, výskyt snětí
dumalasova(a)vurv.cz, tel. 601 322 445
Ing. Martina Trávníčková
detekce ranosti na molekulární úrovni: genová exprese a přímé markery DNA pro alely genů ranosti a růstového typu
travnickova(a)vurv.cz, tel. 233 022 401
Poradenství v oboru zemědělská a lesnická fytopatologie, diagnostika patogenů, ochrana polních plodin, zelenin, ovocných a okrasných dřevin:
Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
Ing. Iveta Pánková, Ph.D.

Poradenství v oblasti integrované a biologické ochrany polních plodin, ovoce, zeleniny a chmele proti škůdcům; diagnostika vybraných organismů (hmyz, háďátka) a poškození škůdci:

– polní plodiny

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Kamil Holý, Ph.D.

– ovoce

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Jitka Stará, Ph.D.

– zelenina 

Ing. Kamil Holý, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

– chmel

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

– háďátka

Ing. Ondřej Douda, Ph.D.

– predátoři a parazitoidi

Ing. Kamil Holý, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Pro diagnostiku je nutné zaslat e-mailem fotografii/e jedince v dostatečné kvalitě; příznaky poškození bez škůdce je možné určit pouze u omezeného množství druhů; určení do druhu (rodu) je často možné pouze po zaslání jedince do VÚRV (nutné použít stereo/mikroskop).