Poradenství

Centrální e-mailová adresa: poradenstvi(a)vurv.cz

Poradci sítě MZe ve VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
akreditovaný zemědělský poradce (dotace, rostlinná výroba, péče o půdu)

Ing. Jan Klír, CSc.
akreditovaný zemědělský poradce (dotace, rostlinná výroba)

Ing. Martin Káš, Ph.D.
akreditovaný zemědělský poradce (pěstování rostlin, ekologické zemědělství)

Hana Šperlingová
odborný pracovník poradenství

Public relation

propagace ústavu („public relation manager“), tiskový mluvčí VÚRV, v.v.i.
odborník na problematiku plevelů

Přímé kontakty na specialisty

odborník na výživu rostlin a hnojení
rezistence pšenice a ječmene  k fuzarióze klasu a ke žluté zakrslosti ječmene
rezistence obilovin k listovým chorobám
určení původců houbových chorob obilovin
odolnost pšenice ke snětem, výskyt snětí
detekce ranosti na molekulární úrovni: genová exprese a přímé markery DNA pro alely genů ranosti a růstového typu
Poradenství v oboru zemědělská a lesnická fytopatologie, diagnostika patogenů, ochrana polních plodin, zelenin, ovocných a okrasných dřevin:

Poradenství v oblasti integrované a biologické ochrany polních plodin, ovoce, zeleniny a chmele proti škůdcům; diagnostika vybraných organismů (hmyz, háďátka) a poškození škůdci:

– polní plodiny

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Kamil Holý, Ph.D.

– ovoce

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Jitka Stará, Ph.D.

– zelenina 

Ing. Kamil Holý, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

– chmel

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

– háďátka

Ing. Ondřej Douda, Ph.D.

– predátoři a parazitoidi

Ing. Kamil Holý, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Pro diagnostiku je nutné zaslat e-mailem fotografii/e jedince v dostatečné kvalitě; příznaky poškození bez škůdce je možné určit pouze u omezeného množství druhů; určení do druhu (rodu) je často možné pouze po zaslání jedince do VÚRV (nutné použít stereo/mikroskop).