Evidence hnojení a bilance

Aktualizováno k 15. 1. 2024 (úprava odkazů na informace ÚKZÚZ a MZe) Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se elektronické evidence hnojení a jejího předávání ústavu (ÚKZÚZ). Podle § 9 odst. 8 novelizovaného zákona o […]

Zákaz hnojení platí i pro ekoplatbu

Aktualizováno 4. 12. 2023. Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice, ale i pro žadatele o ekoplatbu nastalo období „zimního“ zákazu hnojení. Do 14. 12. by bylo ještě možné aplikovat hnůj, kompost, separát, příp. upravené kaly, ale vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení (včetně aplikace upravených kalů) za nepříznivých podmínek (bez ohledu na […]

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2024: kultura R 2023/24 (pokud jste si ještě vloni nespočítali Model OH po ekoplatbu 2023, tak rychlý odkaz je zde: kultura R 2022/23, pokud si chcete doplnit časovou řadu o období před zavedením ekoplatby, formulář je zde: kultura R 2021/22) POZOR – pokud se po kliknutí na uvedené […]