Rufuss – nová registrovaná odrůda čiroku zrnového z VÚRV, v.v.i.

„Řešíme dopady sucha na udržitelné zemědělství v ČR“ Dne 20. 3. 2024 ÚKZÚZ v Brně registroval novou bělozrnnou odrůdu čiroku zrnového s názvem „RUFUSS“, která pochází ze šlechtění Ing. Jiřího Hermutha z Genové banky VÚRV, v.v.i. Po Ruzroku je to již druhá česká odrůda, na rozdíl od Ruzroku má ale odlišné vlastnosti a využití. Užitná […]

Kvetení broskví, švestek a kritické mrazové teploty

Vzhledem k dřívějšímu kvetení ovocných stromů po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů opět uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází kvetení broskví a švestek k mrazům. V tabulce jsou vidět minimální teploty (MT), při kterých po dobu 30 minut ještě nedochází k mrazovému poškození květů, a kritické mrazové teploty KT10 a KT90, které vedou k odumření […]

Ruzyňská odrůda čiroku potvrdila své fumigační schopnosti

Čirok odrůdy Ruzrok (vyšlechtěný Jiřím Hermuthem z VÚRV, v.v.i.) a další čirokové materiály byly testovány na pokusné farmě University of Padova ve městě Legnaro (severovýchodní Itálie) na produkci kyanogenního glykosidu durin. Ten slouží k regulaci kořenových háďátek (biofumigace) a je vhodnou alternativou k chemické fumigaci. Výsledky studie ukazují, že obsah durinu v naší odrůdě Ruzrok […]

Riziko poškození polních plodin vegetačními mrazy

Současné noční mrazy mohou poškodit kvetoucí stromy, zejména meruňky, ale v menší míře i některé polní plodiny, např. ozimou řepku. Nejvíce ohrožené jsou silné až přerostlé porosty řepky ve fázi prodlužovacího růstu, které byly po zimě přihnojeny vyšší dávkou dusíku v ledkové formě a kde po hnojení přišly efektivní  srážky (min. 5 mm).

Kvetení meruněk a kritické mrazové teploty

Vzhledem k urychlenému kvetení meruněk po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází vývoje kvetení meruněk k mrazům. V tabulce uvádíme minimální teploty (MT), při kterých ještě nedojde po dobu 30 minut k mrazovému poškození květů a kritické mrazové teploty KT10, KT50 a KT90, které vedou k odumření 10 %, […]

Pokusnická aktualita

Dne 5. 3. 2024 kurátoři obilných kolekcí Genové banky VÚRV, v.v.i. Jiří Hermuth a Zdeněk Nesvadba provedli výsev maloparcelových pokusů s genetickými zdroji jarní pšenice a tritikale. Není na co čekat, ruzyňská půda je již v dobré kondici. Pokusné parcely je potřeba pečlivě rozměřit, označit, rozdat  bedýnky s výsevními vzorky. O to se postaraly naše […]

Přihnojení ozimů po letošní zimě

Stav půdy a porostů ozimů po letošní zimě se liší od loňského roku, na což bychom měli reagovat také regeneračním přihnojením. Půda je v celém svém profilu na většině území nasycená vodou (viz portál Intersucho) a pod ozimou pšenicí došlo během zimy k většímu vyplavení nitrátového dusíku než v minulých letech.

Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě po letošní zimě

Zásoba minerálního dusíku (Nmin) v půdě pod ozimou řepkou byla většinou nízká již před zimou. Pod ozimou pšenicí jsme na konci podzimu (listopad, prosinec 2023) zjistili po různých předplodinách v průměru více honů 60–150 kg minerálního N/ha v půdě do hloubky 0,6 m, přičemž vyšší hodnoty byly po luskovinách, jeteli, máku, bramborách, cukrovce, ozimé řepce […]

Zima 2023/2024 – vlhko, zaplavení, holomrazy, nadnormální teploty a ozimy

Letošní zima (prosinec 2023 až únor 2024) je atypická a značně variabilní. Všechny tři měsíce byly teplé, a přitom dost vlhké (teplotně a srážkově nadnormální byl prosinec, leden se blížil k nadnormálním srážkám a únor bude pravděpodobně velmi teplý a srážkově bohatý na vodu). Porosty ozimů vstupovaly do zimy někde přerostlé, někde nevyrovnané v důsledku sucha při […]