Ceny ředitele za rok 2023 byly uděleny

Dne 23. ledna 2024 předal ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., spolu s náměstkem pro vědu a výzkum doc. Ing. Romanem Pavelou, Ph.D.,  následující Ceny ředitele za rok 2023.

 

CENU ZA EXCELENTNÍ VÝSLEDEK

 • RNDr. Tomáši Erbanovi, Ph.D., za dosažení vynikajícího hodnocení známkou 1 v Modulu 1 Metodiky 17+ (kritérium společenská relevance)

ERBAN, Tomáš, SHCHERBACHENKO, Elena, TALACKO, Pavel, HARANT, Karel. 2021. Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. ISBN 978-80-7427-356-8.

 • Ing. Dagmar Janovské, Ph.D., a Ing. Petře Hlásné Čepkové, Ph.D., za excelentní výsledek oceněný cenou Zlatý klas

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i., 2018. Odrůda prosa setého Rubikon. Původce: JANOVSKÁ, Dagmar, HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, Petra. Odrůda č. 5097213.

 • doc. Ing. Romanu Pavelovi, Ph.D., za excelentní výsledek oceněný cenou Zlatý klas

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i. Imunito-adaptogenní nápoj. Původce: Pavela, Roman. Užitný vzor č. 36641, uděleno 02.12.2022.

   

       

CENU ZA VĚDECKÝ VÝSLEDEK

 • Ing. Václavu Stejskalovi, Ph.D., Mgr. Tomáši Vendlovi, Ph.D., a Ing. Radku Aulickému, Ph.D., za:

STEJSKAL, Václav, VENDL, Tomáš, AULICKÝ, Radek, ATHANASSIOU, Christos. 2021. Synthetic and natural insecticides: Gas, liquid, gel and solid formulations for stored-product and food-industry pest control. Insects. 12(7). Cit. 51

 • Ing. Sanje Ćavar Zeljković, Ph.D., Ing. Kataríně Kaffkové, Ph.D., a doc. RNDr. Petru Tarkowskému, Ph.D., za:

CAVAR ZELJKOVIC, Sanja, ŠIŠKOVÁ, Jana, KOMZÁKOVÁ, Karolína, DE DIEGO, Nuria, KAFFKOVÁ, Katarína, TARKOWSKI, Petr. 2021. Phenolic Compounds and Biological Activity of Selected Mentha Species. Plants-Basel. 10(3). Cit. 49

 • doc. Ing. Romanu Pavelovi, Ph.D., za:

PAVELA, Roman, MORSHEDLOO, Mohammad Reza, MUMIVAND, Hasan, KHORSAND, Ghazaleh Jafari, KARAMI, Akbar, MAGGI, Filippo, DESNEUX, Nicolas, BENELLI, Giovanni. 2020. Phenolic monoterpene-rich essential oils from Apiaceae and Lamiaceae species : insecticidal activity and safety evaluation on non-target eartworms. Entomologia generalis : Zeitschrift für wissenschaftliche Entomologie. 40(4). Cit. 43

 • Ing. Václavu Stejskalovi, Ph.D., Mgr. Tomáši Vendlovi, Ph.D., a Ing. Radku Aulickému, Ph.D., za:

Stejskal, V., Vendl, T., Li, Zh., Aulický, R. 2019. Minimal Thermal Requirements for Development and Activity of Stored Product and Food Industry Pests (Acari, Coleoptera, Lepidoptera, Psocoptera, Diptera and Blattodea): A Review. Insects. 10(5). Cit. 37

 • RNDr. Tomáši Erbanovi, Ph.D., za:

ERBAN, Tomáš, SHCHERBACHENKO, Elena, TALACKO, Pavel, HARANT, Karel. 2019. The Unique Protein Composition of Honey Revealed by Comprehensive Proteomic Analysis: Allergens, Venom-like Proteins, Antibacterial Properties, Royal Jelly Proteins, Serine Proteases, and Their Inhibitors . JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS. 82(5). Cit. 36

 • Ing. Sanje Ćavar Zeljković, Ph.D., a doc. RNDr. Petru Tarkowskému, Ph.D., za:

OPATÍKOVÁ, Monika, SEMCHONOK, Dmitry A., KOPEČNÝ, David, ILÍK, Petr, POSPÍŠIL, Pavel, ILÍKOVÁ, Iva, ROUDNICKÝ, Pavel, CAVAR ZELJKOVIC, Sanja, TARKOWSKI, Petr, KYRILIS, Fotis L., HAMDI, Farzat, KASTRITIS, Panagiotis L., KOUŘIL, Roman. 2023. Cryo-EM structure of a plant photosystem II supercomplex with light-harvesting protein Lhcb8 and α-tocopherol. Nature Plants. 9(8), 1359-1369. IF 18

  

CENU ZA APLIKOVANÝ VÝSLEDEK

 • Ing. Pavlu Nerušilovi, Ph.D., a Ing. Ladislavu Menšíkovi, Ph.D., za

Soubor aplikovaných výsledků pěstování kukuřice seté s podsevovými plodinami.

 • Ing. Pavlu Růžkovi, CSc., a Ing. Heleně Kusé, Ph.D., za:

Soubor aplikovaných výsledků ke kultivaci brambor a zeleniny.

 • RNDr. Pavlu Kopeckému, Ing. Miroslavu Klímovi, Ph.D., Ing. Miroslavu Hýblovi, Ph.D., RNDr. Ilju Prášilovi, CSc., Mgr. Pavlu Vítámvásovi, Ph.D., RNDr. Kláře Kosové, Ph.D., Ing. Sanje Ćavar Zeljković, Ph.D., a doc. RNDr. Petru Tarkowskému, Ph.D., za:

Odrůdu tuřínu Ruzol.

 • Ing. Vojtěchu Holubcovi CSc., Ing. Dagmar Janovské, Ph.D., Ing. Ludmile Papouškové, Ph.D., Ing. Petře Hlásné Čepkové, Ph.D., Ing. Jiřímu Hermuthovi, Ing. Zdeňku Nesvadbovi, Ph.D., Ing. Miloši Faltusovi, Ph.D., Ing. Miroslavu Hýblovi, Ph.D., a Ing. Radomíře Střalkové, Ph.D., za:

Konferenci k 30. výročí založení Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity.

 • RNDr. Jiřímu Skuhrovci, Ph.D., za:

Centrální databázi nepůvodních škodlivých organismů INVAHUB.

 • doc. RNDr. Markétě Marečkové, Ph.D., Mgr. Tereze Patrmanové, Ing. Mgr. Darii Rapoport a Ing. Janu Kopeckému, Ph.D., za:

MAREČKOVÁ, Markéta, KOPAČKA, Viktor, KREJČA, Vítězslav, KLIČKA, V., PATRMANOVÁ, Tereza, RAPOPORT, Daria, KOPECKÝ, Jan. 2023. Postupy pro ochranu brambor před onemocněním obecnou strupovitostí pomocí přídavků mikroelementů a podpůrných mikroorganismů. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 412