Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě po letošní zimě

Zásoba minerálního dusíku (Nmin) v půdě pod ozimou řepkou byla většinou nízká již před zimou. Pod ozimou pšenicí jsme na konci podzimu (listopad, prosinec 2023) zjistili po různých předplodinách v průměru více honů 60–150 kg minerálního N/ha v půdě do hloubky 0,6 m, přičemž vyšší hodnoty byly po luskovinách, jeteli, máku, bramborách, cukrovce, ozimé řepce a po organickém hnojení. Během zimy došlo k většímu vyplavení nitrátového dusíku z horních vrstev půdy než v minulých letech a zásoba N v půdě využitelného rostlinami na začátku jarní vegetace je nízká. Relativní nasycení půdy vodou je na většině našeho území na konci února nad 90 %…

Celý článek si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Autoři:
Ing. P. Růžek, CSc., Ing. H. Kusá, Ph.D., Ing. R. Vavera, Ph.D., Ing. M. Káš, Ph.D.
Výzkumný tým Integrované výživy rostlin
VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně

Zásoba Nmin a vody v půdě po zimě - web VÚRV_240227
Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 282