Akce pořádané nebo spolupořádané pracovníky ústavu

„Polní den“ v Hněvčevsi, 11. 6. 2021

„POLNÍ DEN“ Limagrain Central Europe Cereals a Český kmín, z.s. se koná v pátek 11. června od 8:30 hod na poloprovozních pokusech Statku Kydlinov a od 9:00 hod. na Pokusné stanici VÚRV, v.v.i. v Hněvčevsi (pozvánka a kontakty k registraci zde)      

>

„Polní kázání“, Olomouc 23. 6. 2021

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin a polních pokusů výzkumných projektů na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci, dne 23. června 2021.

>

Prohlídka pokusů s ozimou pšenicí, 10. 6. 2021

V rámci „Polního dne“ v Chrášťanech dne 10. června 2021 si můžete prohlédnout pokusy s odrůdami ozimé pšenice, při různé intenzitě vstupů (zpracování půdy, hnojení dusíkem, aplikace pesticidů a regulátorů růstu). Garantem pokusů je Ing. Radek Vavera, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně).

>

„Polní den“ v Humpolci, 23. 6. 2021

VÚRV, v.v.i. – Pokusná stanice Humpolec a Družina spol. s.r.o. Dačice, ve spolupráci s dalšími firmami pořádají ve středu 23. června 2021 od 10:00 hod „POLNÍ DEN“, který se koná na pozemcích Pokusné stanice v Humpolci. Pozvánka zde.

>

„Digitalizace v zemědělství…“, 24. 6. 2021

Na on-line konferenci dne 24. června 2021 (pořádá Zemědělský svaz České republiky) přednáší na téma „Digitalizace zemědělství v souvislostech – příležitost pro socioekonomicky rozvoj, vzdělaní a trh práce“ Ing. Jan Lukáš, Ph.D., z výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech.

>