Akce pořádané nebo spolupořádané pracovníky ústavu

„Den otevřených dveří VÚRV“ se vydařil

V úterý 31. května 2022 uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni „Den otevřených dveří“. Celkem nás navštívilo přes 450 dětí se svými učiteli, a to z 12 základních a mateřských škol. Kromě toho se přišli podívat i aktivní senioři a mnoho dalších zájemců.

>