„Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky“, 22. 2. 2024

Na tradičním předjarním semináři, který se bude konat ve čtvrtek 22. února 2024 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program včetně vystoupení dalších odborníků bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání akce a zaslaných dotazů. Seminář bude mimo jiné zaměřen na dopady změny klimatu na zemědělství, aktuálně na zásobu vody a minerálního dusíku v půdě po letošní zimě, efektivní používání hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní prostředí, možnosti snížení vstupů u různých odrůd ozimé pšenice.

Na odborný seminář je možné v případě vhodných podmínek pro odběr přinést vzorky rostlin ozimů v čerstvém stavu na zjištění poškození mrazem po zimě, výskytu houbových chorob apod. Každý vzorek musí být opatřen cedulkou s názvem zemědělského podniku a telefonem na kontaktního pracovníka.
Spolu s přihláškou je možné zaslat pořadatelům odborné dotazy – budou zodpovězeny v průběhu semináře.

Pozvánka ke stažení zde nebo k prohlédnutí níže. Závazné přihlášky a příp. účastnický poplatek zašlete, prosíme, nejpozději do 19. 2. 2024.

22.2.24 RDVRA
Kategorie akce.
Počet zobrazení: 656