Spotřeba i výnos česneku u nás klesají – témata semináře Pěstování česneku: Výzkum a praxe

Na konci listopadu 2023 jsme pořádali pod taktovkou ing. Jiřího Zámečníka, CSc., seminář Pěstování česneku: Výzkum a praxe. Do Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni na něj přijelo 66 pěstitelů česneku z různých koutů Čech a Moravy.

Zájemci o pěstování se dozvěděli o SMART technologiích v ochraně rostlin, o analýze výnosových prvků česneku na pozadí genetické analýzy, předplodinách vhodných pro česnek z hlediska fytosanitárního. Přednášelo se také o neveselé  situaci s výskytem virů v porostech česneku, o stále aktuálním škůdci česneku háďátku a rovněž o prospěšných půdních mikroorganismech zlepšujících růst česneku. Jeden ze zkušených velkopěstitelů česneku zhodnotil, čím byl minulý vegetační ročník zvláštní z hlediska pěstování česneku. Z několika příspěvků zaznělo, že Česká republika v produkci  česneku není soběstačná a až dvě třetiny česneku musíme dovážet. Od předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy, ing. Moniky Nebeské, jsme se dozvěděli, že největším problémem, který trápí zelináře, pěstitele česneku nevyjímaje, je velký rozdíl výkupních cen od farmářů a prodejních cen v obchodech,  zejména v hypermarketech.

Děkujeme všem za přínosný seminář a milou účast!

Kategorie akce, aktuality.