Akce pořádané nebo spolupořádané pracovníky ústavu

VÚRV v Nabočanech 2021

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. byl partnerem výstavy „Naše pole“ v Nabočanech u Chrudimi, konané ve dnech 15. a 16. června 2021. V expozici ústavu jsme prezentovali nejnovější poznatky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, ochrana rostlin, výživa rostlin.

>

Akce na demonstrační farmě v Janovicích, 24. 6. 2021

Družstvo Vysočina a VÚRV, v.v.i. Vás zvou na skupinovou akci v rámci projektu MZe „Demonstrační farmy“, která bude zahájena v 9:00 hod. dne 24. června 2021 v kulturním domě v Janovicích u Polné. Více k projednávané problematice najdete v  aktuálním článku Ing. Růžka a kol.

>

Hlubokou nad Vltavou ovládly byliny a zdravé české potraviny

Tisková zpráva 7. 6. 2021 – Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR představili v Hluboké nad Vltavou implementaci a užitek výsledků výzkumu v praxi, a to se zaměřením na zdraví prospěšné výrobky. V průběhu ochutnávky přírodou naplněných potravin proběhl křest první knihy ze série „Světem bylin s Romanem Pavelou“, která vyšla […]

>

„Polní den“ v Hněvčevsi, 11. 6. 2021

„POLNÍ DEN“ Limagrain Central Europe Cereals a Český kmín, z.s. se koná v pátek 11. června od 8:30 hod na poloprovozních pokusech Statku Kydlinov a od 9:00 hod. na Pokusné stanici VÚRV, v.v.i. v Hněvčevsi (pozvánka a kontakty k registraci zde)      

>

„Polní kázání“, Olomouc 23. 6. 2021

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „Polní kázání“ v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin a polních pokusů výzkumných projektů na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci, dne 23. června 2021.

>

Prohlídka pokusů s ozimou pšenicí, 10. 6. 2021

V rámci „Polního dne“ v Chrášťanech dne 10. června 2021 si můžete prohlédnout pokusy s odrůdami ozimé pšenice, při různé intenzitě vstupů (zpracování půdy, hnojení dusíkem, aplikace pesticidů a regulátorů růstu). Garantem pokusů je Ing. Radek Vavera, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně).

>