Metodika „Efektivní ochrana proti škůdcům brukvovité zeleniny v systému integrované produkce zeleniny …“ (2023)

Metodiku „Efektivní ochrana proti škůdcům brukvovité zeleniny v systému integrované produkce zeleniny při omezení rizik výskytu reziduí pesticidů v produktech“ vytvořil autorský tým pod vedením Ing. Terezy Horské, Ph.D. (výzkumný tým Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům).

Efektivní ochrana proti škůdcům brukvovité zeleniny je založena na použití přípravků s rychlou degradací reziduí pesticidů a dostatečnou účinností pro cílové druhy škůdců. Insekticidy byly aplikovány v maloparcelkových pokusech na kedlubny, květák a zelí. Analýzy reziduí byly provedeny pomocí multidimensionálních metod ve vzorcích odebíraných z porostů. Metodika obsahuje modely degradace reziduí insekticidů a jejich grafické znázornění pro 14 účinných látek insekticidů. Podle údajů o degradaci reziduí insekticidů jsou uvedeny akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci brukvovité zeleniny. Poznatky o degradaci reziduí insekticidů v brukvovité zelenině umožňují dodržovat limity reziduí v podmínkách stanovených pro podporu integrované produkce zeleniny v souladu s nařízením vlády č. 80/2023. Metodika dále obsahuje informace a doporučení pro ochranu proti škůdcům brukvovité zeleniny jako je molice vlaštovičníková, dřepčíci rodu Phyllotreta a krytonosec čtyřzubý. Inovace ochrany proti nim obsahují nově získané poznatky o účinnosti nových přípravků a zohledňují vývoj rezistence těchto škůdců k insekticidům. Metodika obsahuje přehled přípravků pro ochranu brukvovité zeleniny povolených v ČR a perspektivní přípravky pro povolení registrované do jiných plodin, nebo registrované v okolních zemích. Metodika je určena pro podporu státní politiky v agrárním sektoru a také pěstitelům brukvovité zeleniny, zejména těm, kteří zeleninu pěstují v systému integrované produkce zeleniny.

Kategorie aktuality, metodiky, škůdci.
Počet zobrazení: 294