Metodiky terapie virových patogenů pomocí kryoprezervace a kryoskladování virových izolátů (2023)

Autorský tým pod vedením RNDr. Aloise Bilavčíka, Ph.D. (výzkumný tým Fyziologie a kryobiologie rostlin) vytvořil v roce 2023 dvě certifikované metodiky.

Metodika terapie virových patogenů pomocí kryoprezervace

V současné době je ve školkařské produkci rostlinného materiálu kladen důraz na množení zdravého materiálu. Z tohoto důvodu je nutné věnovat tématu zdravé bezvirózní sadby pozornost při uchování kolekcí genových zdrojů vegetativně množených rostlin. Některé viry maliníku je obtížné stávajícími metodami termoterapie či chemoterapie odstranit z rostlinného hostitele. Proto byla, na příkladu viru černé nekrózy maliníku (black raspberry necrosis virus, BRNV), vyvinuta komplexní metodika testování zdravotního stavu a kryoterapie u maliníku. Výsledný metodický postup umožňuje ozdravit maliník od BRNV pomocí kryoterapie in vitro kultur. Uživatelem metodiky je MZe, které ji uplatní v rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“.

Methodology for co-cryostorage of virus isolates in their host plants and relevant data
(Metodika pro společné kryoskladování virových izolátů v jejich hostitelských rostlinách a relevantní údaje)

Currently, the nursery production of plant material emphasizes the production of healthy, virus-free material. For this reason, it is necessary to have reference plant materials in which the virus is present. Some types of viruses are difficult to maintain outside the plant host. Because of the potential transmission to outdoor plantings, it is necessary to keep infected plants in special cultivation areas, and net-houses, which brings considerable financial and labour costs. Therefore, a methodology was developed in which the virus status in plant material is analysed, the infected material can be stored using cryopreservation in liquid nitrogen and then regenerated in vitro, and relevant data in GeneEver cryobox can be stored.

Kategorie aktuality, metodiky.
Počet zobrazení: 207