Metodiky pro praxi

V této rubrice aktuálně zveřejňujeme právě vydané metodiky, které ještě nejsou zaevidovány v ústavní databázi výsledků.
Metodiky pro praxi rovněž najdete v rubrice Vydavatelská činnost VÚRV.

Metodiky

Přehled všech metodik pro praxi, dalších publikací a článků zařazených do informačního systému VÚRV, v.v.i. najdete ve vyhledávači. V možnostech „rozšířeného hledání“ jsou předběžně zaškrtnuty „Metodiky“; pro vyhledávání jiného druhu publikací a výsledků lze zaškrtnout další příslušné volby. Ve vyhledávači je samozřejmě možné hledat i podle slov v textu („fulltext“), roku vydání, klíčových slov a autorů… Vydané metodiky […]

>

Metodiky vydané v roce 2018

Omlouváme se, odkazy na metodiky jsou nefunkční a budou postupně obnovovány… Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice Autoři: Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., Ing. Kamil Horák, Ing. Jan Sova Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice […]

>

Metodiky vydané koncem roku 2017

Omlouváme se, odkazy na metodiky jsou nefunkční a budou postupně obnovovány… Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání) Zakládání kukuřice seté do travních porostů na orné půdě s využitím půdoochranné technologie pásového zpracování půdy Výživa a hnojení produkčních chmelnic Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání) Metodika […]

>