„Metoda monitoringu škůdců, teploty a vlhkosti za pomoci nové integrované sondy“ (2021)

Metodika (ke stažení zde) vznikla za finanční podpory MV a je výstupem řešení projektu VH20182021038 „Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv
(obilnin, luštěnin)“.

Kategorie metodiky.