„Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým…“ (2021)

„Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN®“ je ke stažení zde.  Za tuto metodiku obdrželi autoři Cenu ředitele VÚRV, v.v.i. za nejlepší publikační a aplikované výsledky výzkumu. Metodika vznikla za finanční podpory TAČR a je výstupem řešení projektu TH02030329 „Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů
škůdců šířených v surovinách v ČR a EU“.

Kategorie aktuality, metodiky.
Počet zobrazení: 180